Mazā, sirmā kumeliņā
Jāj pa ceļu pasaciņa.
Sidraboti pakaviņi,
Zili puķu iemauktiņi;
Pavadā kā pērles sienas
Senās, mīļās bērnu dienas.
                                (Aspazija)

Saldus pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” ir Saldus novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

Izglītības iestādē ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Vadītāja: Mg.paed. Ilzīte Bulava
Darba laiks: Darba dienās no plkst. 7.00 līdz 18.00
Apmācības valoda: latviešu
Grupu skaits: Iestādē darbojas 12 grupas bērniem vecumā no 1,5-7 gadiem:

  • 3 grupas bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem
  • 1 grupa bērniem no 2 līdz 4 gadiem
  • 2 grupas bērniem no 3 līdz 4 gadiem
  • 1 grupa bērniem no 4 līdz 6 gadiem
  • 1 grupa bērniem no 4 līdz 5 gadiem
  • 2 grupas bērniem no 5 līdz 6 gadiem
  • 2 grupas bērniem no 6 līdz 7 gadiem
*nepieciešamības gadījumā var tikt izveidotas jaukta vecuma grupas
*bērni ar valodas attīstības traucējumiem tiek integrēti vispārēja tipa grupās.

 

Saldus pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" 2019./2020. mācību gada pašnovērtējuma ziņojums.
Saldus pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" 2020./2021. mācību gada pašnovērtējuma ziņojums.

Kontakti

Adrese:
Veidenbauma iela 2A, Saldus, LV 3801
Telefons vadītājai: 63825509; 25479832
Telefons vadītājas vietniecei saimniecības darbā: 29287805
Telefons medicīnas māsai: 22043521
Telefons lietvedei: 63825509; 26109136
Telefons dežurantam: 26172894
e-pasts: pasacina@saldus.lv

Vadītāja pieņem apmeklētājus:
Otrdienās: no plkst. 8.00-10.00
                                     16.00-18.00

Audzēkņu skaits 2020./2021. mācību gadā - 239