Vecāku ievērībai

Sākot ar 2021.gada 16.martu Saldus PII “Pasaciņa” turpina nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi klātienē tiem bērniem, kuru vecāki (bērna likumiskie pārstāvji) nevar strādāt attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību, kā to nosaka MK 2021.gada 12.marta rīkojums Nr. 163 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

Paldies par sapratni.


Apmeklētāju ievērībai

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Lai noskaidrotu Jums aktuālos jautājumus, zvanīt vadītājai Ilzītei Bulavai pa tālruni 25479832 vai 63825509
Bērnu piereģistrēt rindas reģistrā var:
·  elektroniski uz e-pastu pasacina@saldus.lv nosūtot parakstītu iesniegumu un informāciju par dzimšanas apliecību (dzimšanas apliecības numuru, izdošanas datumu, izdevējiestādi);
·  ievietojot pastkastītē pie iestādes vārtiem parakstītu iesniegumu un informāciju par dzimšanas apliecību (dzimšanas apliecības numuru, izdošanas datumu, izdevējiestādi).


Drošības pasākumi izglītības iestādē beidzoties ārkārtas situācijai

Arī pēc ārkārtas situācijas, rūpējoties par mūsu darbinieku un bērnu drošību, lūdzam Jūs NEIENĀKT un informēt vadītāju pa tālruni 25479832 vai 63825509, lai noskaidrotu Jums aktuālos jautājumus, JA:

  • Jums ir noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;
  • Jums ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes (kakla sāpes, klepus, iesnas, apsārtušas acis, paaugstināta ķermeņa temperatūra (virs 37).

 Atrodoties iestādē, joprojām spēkā ir "Uzturēšanās kārtība iestādē"   (http://www.pasacina.lv/media/upload/uzturesanas_kartiba_iestade.pdf), kā arī jāievēro papildus noteikumi:
1)  Bērnu uz izglītības iestādi atved un izņem tikai viens no vecākiem.
2)  Uzturoties iestādē un tās teritorijā, ievēro 2 m distanci.
3)  No rīta skolotājas bērnus sagaida rotaļu laukumā (lietus gadījumā bērnu ieved pa tuvākajām ieejas durvīm grupā, pie garderobes durvīm nodod bērnu grupas skolotājai), ievērojot 2 m distanci.
4)  Vakarā, nākot pakaļ, bērnu izņem no grupas rotaļlaukuma. Lietus gadījumā 10 minūtes pirms ierašanās ziņo skolotājai (telefoniski, WhatsApp grupā) – bērnu saņem pie garderobes durvīm, ievērojot 2 m distanci.
5)  Uz izglītības iestādi drīkst vest tikai veselu bērnu.
6) Izlaiduma grupas bērnu vecāki medicīnas karti vara saņemt pie medmāsas, iepriekš vienojoties pa telefonu: 22043521 (medicīnas dokumentus izsniedz tikai bērnam beidzot apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi).
7) Bērnu reģistrēšanu rindā lūgums veikt  attālināti, atsūtot uz e-pastu ieskenētu iesniegumu par reģistrēšanu rindā  un bērna dzimšanas apliecības kopiju.

Cerot uz Jūsu sapratni, Saldus PII “Pasaciņa” vadītāja Ilzīte Bulava


Darba organizācija no 2020.gada 13.maija

Sākot ar 2020.gada 13.maiju PII "Pasaciņa" bērniem līdz 5 gadu vecumam pirmsskolas pakalpojums tiek organizēts dežūrgrupās tiem vecākiem, kuri paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu.

Obligātā 5/6-gadīgo bērnu apmācība notiek pēc vecāku izvēles iestādē uz vietas vai attālināti.

Atrodoties iestādē joprojām spēkā ir “Uzturēšanās kārtība iestādē” (http://www.pasacina.lv/media/upload/uzturesanas_kartiba_iestade.pdf), kā arī jāievēro papildus noteikumi, lai pēc iespējas mazinātu Covid-19 izplatību:
1)  Bērnu uz izglītības iestādi atved un izņem tikai viens no vecākiem.
2)  Uzturoties iestādē un tās teritorijā, ievēro 2 m distanci.
3)  Bērnu ieved pa tuvākajām ieejas durvīm grupā, pie garderobes durvīm nodod bērnu grupas skolotājai, ievērojot 2 m distanci.
4)  Vakarā, nākot pakaļ, bērnu izņem no grupas rotaļlaukuma. Lietus gadījumā 10 minūtes pirms ierašanās ziņo skolotājai (telefoniski, WhatsApp grupā) – bērnu saņem pie garderobes durvīm, ievērojot 2 m distanci.
5)  Uz izglītības iestādi drīkst vest tikai veselu bērnu.
6)  Iestādē nepieņem bērnus:
               a.   ar saslimšanas pazīmēm: kakla sāpes, klepus, iesnas, apsārtušas acis, paaugstināta ķermeņa temperatūra (virs 370); caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, konjunktivīts (strutojošs acu iekaisums), infekciozas izcelsmes izsitumi, vēdera sāpes, pedikuloze un citas saslimšanas;
               b.  ja kāds no vecākiem, ģimenes locekļiem vai ģimenei tuviem cilvēkiem  ir bijis kontaktā ar "Covid-19" saslimušajiem vai atrodas pašizolācijā – bērnu uz izglītības iestādi nedrīkst vest.

Aicinām apmeklētājus būt atbildīgiem un ierasties klātienē tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Ārkārtas situācijas laikā, lūdzu, atlikt apmeklējumu klātienē, bet sev svarīgo informāciju noskaidrot attālināti, zvanot pa telefonu 25479832 vai 63825509 vai rakstot uz e-pastu pasacina@saldus.lv

Regulāri sekojiet līdzi aktuālai informācijai, nepieciešamības gadījumā, zvanīt vadītājai: 25479832