"Kamenītes" iepazīst bibliotēku

2018. gada 8. maijā, grupa “Kamenīte” apmeklēja Saldus pilsētas bibliotēku, lai izzinātu sava novada kultūru un vidi. Tur mūs laipni sagaidīja Lauma, Ieva un Zaiga. Ieva mūs iepazīstināja ar bibliotēku, pastāstīja kā kļūt par jauno lasītāju, cik daudz un dažādas ir grāmatas, kuras lasot, mēs varam uzzināt daudz interesanta.
Apmeklējām vairākas telpas: bērnu nodaļu, kluso un skaļo lasītavu, krātuvi un izstāžu zāles. Apskatījām vairākas izstādes: “Es zīmēju Latviju”, “Pilnu pūru pielocīju”, “Latvijas spēks ir ģimene”, “Ielu mūzika pasaulē”, “Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis”, “Re-Pet”, “Manas bērnības rotaļlietas” 
Bērniem bibliotēkā ļoti patika, visi vēlas kļūt par jaunajiem lasītājiem. Daži jau ir bibliotēkas lasītāji un paņēma grāmatiņas uz mājām.  (Foto skatīt galerijā).
Paldies bibliotēkas darbiniecēm par interesanti pavadīto laiku.

Skolotājas Vita un Gunita

Baltā galdauta svētki

2018.gada 3.maijā Saldus pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa” svinēja Baltā galdauta svētkus. Svētku zālē pie balti klāta galda kopā pulcējās visu 12 grupu bērni un darbinieki, lai teiktu paldies tiem cilvēkiem, kuri ar savu drosmi, neatlaidību, uzdrīkstēšanos, piedalījās barikādēs vai kā citādi iesaistījās mūsu Latvijas neatkarības atjaunošanā. Mums katram ir savas tradīcijas kā svinēt svētkus. Valsts svētkos vienmēr plīvo sarkanbaltsarkanais karogs.
No rīta bērni ieradās ar nelielu cienastu, ko lika galdā. Katras grupas bērni kopā ar darbiniekiem aicināja pārējos pievienoties viņu izvēlētā rotaļā vai dejā, teica paldies kādiem īpašiem cilvēkiem, par viņiem nozīmīgu rīcību, palīdzību. Ar lielu aizrautību bērni noskatījās darbinieku iestudētu teātra izrādi par zaķi, kurš gribēja mainīties ar lietām. Aktieru lomā iejutās gan pedagogi, gan tehniskie darbinieki. Paldies māksliniekiem par burvīgo teātra izrādi.
Paldies visiem PII „Pasaciņa” darbiniekiem, par katra personīgo ieguldījumu bērnu izglītošanā.

Saldus PII „Pasaciņa” vadītāja Ilzīte Bulava


Ēnu diena PII "Pasaciņa"

Saldus PII “Pasaciņa” 14.februārī notikušajā Ēnu dienā uzņēma 4 skolnieces, kuras vēlējās iepazīt pirmsskolas skolotājas profesiju. Nākot uz iestādi meitenes vēlējās vērot, apgūt, iepazīt skolotājas profesiju un kļūt par "ēnu" skolotājām Skaidrītei, Gunitai un Intai.
Skolotājas Intas ”ēnas” - Saldus novada Zirņu pamatskolas 7.klases skolnieces Laura Strazdauska un Zane Bušmane par Ēnu dienu saka: “Mēs piedalījāmies projektā „Ēnu dienas.” Ēnu dienās piedalāmies katru gadu. Šogad nolēmām vērot pirmsskolas skolotājas profesiju. No iepriekšējos gados vērotajām profesijām šī mums likās viss interesantākā. Mēs varējām kopā ar bērniem lielajā sirdī likt krāsainus plaukstu nospiedumus, pūtām balonus un vedām bērnus pastaigā. Diena pagāja ātri, jo bija interesanta un intensīva. Pagaidām jūtamies tik iedvesmotas, ka arī vēlamies kļūt par skolotājām.”

Laura Strazdauska, Zane Bušmane


Zinātkārie ,,Pūcēnu” grupas bērni apmeklē Saldus muzeju

Grupas ,,Pūcēns” bērni 2.februārī devās izzinošā un izglītojošā ekskursijā uz J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeju. Muzejā bija apskatāma mākslinieces Ievas Bondares izstāde "Saule manās plaukstās". 
Šīs nedēļas tēma ,,Pūcēniem” bija “Ceļojums uz siltajām zemēm”, kur bērni iepazina dzīvi siltajās zemēs: laika apstākļi, dzīvnieki un augi. Siltajās zemēs dzīve nav iedomājama bez saules, tāpēc saules krāsas devāmies iepazīt mākslinieces I. Bondares izstādē “Saule manās plaukstās”. Māksliniece iedvesmu saviem darbiem guvusi pagājušajā vasarā, smeļoties saules siltumu un spēku skaistajā  Toskānā.
Muzejā mūs sagaidīja muzeja pedagoģe Sandra. Viņa iepazīstināja bērnus ar dažāda lieluma gleznām un pastāstīja par daudzveidīgām krāsām, kurās attēlotas debesis. Muzeja pedagoģe uzdeva bērniem dažādus izzinošus jautājumus par zemi un debesīm. Bērniem bija iespēja atbildēt uz jautājumiem, izmantojot savas zināšanas. Pēc gleznu apskatīšanas bērni piedalījās radošajās darbībās, kur uz paliktnīša no plastilīna viņa veidoja savu gleznu – “Debesis un zeme” ar noteikumu, ka debesis nedrīkstēja būt zilā krāsā. Bērni darbojās ar lielu prieku.
Mēs lieliski pavadījām laiku, guvām pozitīvas emocijas: bija iespēja darināt pašiem savu gleznu muzejā, guvām pieredzi kopīgi ar visu grupu doties uz muzeju. Kad bērnudārzā jautāju bērniem, kas viņiem vislabāk patika, viņi atbildēja – viss patika! Foto no pasākuma skatīties galerijā.
Lai iegūtu jaunu informāciju un gūtu pozitīvas emocijas, mēs noteikti arī turpmāk apmeklēsim J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeju.

Saldus PII "Pasaciņa" grupas “Pūcēns” skolotāja Daiga Kārkliņa