Grupas "Rausītis" bērnu iepazīstināšana ar rudens dabas pārmaiņām

Bērnu emocijas ir neaprakstāmas, iepazīstot rudeni. Viņi aizrautīgi pēta, salīdzina, ieklausās, iztausta krāsainās koku lapas. Bērni ar prieku staigā pa tām, priecājas par to čaboņu. Paši iejūtas vēja lomā, kas spēlējas ar košajām rudens lapām. Viņu aktivitāte un emocijas ir neaprakstāma dažādās pirkstiņu rotaļās, dziesmiņās, kuras izspēlē ne tikai grupas telpās, bet arī āra vidē (foto galerijā).

Grupas “Rausītis” skolotājas Kristīne Meija un Zanda Šteina


Kā kļūt par muzeja draugu?

Grupas “Vāverēni” bērni un viņu skolotājas, nolēmuši šoruden kļūt par muzeja draugiem. Kā to izdarīt? Jādodas uz muzeju, kur zinošā un atraktīvā muzeja pedagoģe  Sandra Leitholde vada lieliskas, izzinošas nodarbības bērniem.
Pirmajā nodarbībā bērniem bija iespēja ielūkoties visās muzeja ēkās, muzeja krājumu glabātuvē, izstāžu zālē, muzeja galvenajā ēkā. Bērni apguva uzvedības noteikumus muzejā.
Otrajā nodarbībā iepazina maizītes ceļu no grauda līdz mūsu galdam, kā arī aplūkoja senlietas: maizes abru, lizi, sētuvi, izkapti, sirpi. No sāls mīklas izveltnēja suvenīrus, kurus rotāja ar  latvju rakstiem, rotājumiem izmantoja  graudiņus.
Trešajā nodarbībā iepazina Saldus vēsturi. Skolotāja  Sandra rādīja un stāstīja  teiku par seno laiku Saldu un vietu, kur tas atradās. Vēlāk nāca viduslaiki un  Saldu pārdēvēja par Frauenburgu, laiki mainījās un mūsdienu Saldus atguva savu nosaukumu, un apkārt baznīcai un tirgus laukumam veidojās skaista un  moderna  pilsēta (foto galerijā).

Grupas “Vāverēni” skolotāja T.Spēlmane


„Vāverēnu” grupas laimīgā diena

18.septembra –Olimpiskās dienas rīts, bija gaišs un saulains. grupā „Vāverēni” bija manāms pacilāts noskaņojums, jo šī nebija parasta diena, bet olimpiskā diena un sportiņš te visiem patīk. Paēduši brokastis un noklausījušies  skolotāju instruktāžu par ceļa satiksmes noteikumiem un uzvedību mācību pastaigas laikā, bērni posās ceļā.
Pirms  lielās sportošanas ir jāiesildās, un te, skolotājas palīdzes Evijas ieteikums, par  jaunatklātā bērnu rotaļu laukuma „Pīļuks” apmeklējumu bija tieši laikā. Bērni sajūsmināti kāpa, rāpās, griezās, šļūca daudzveidīgajās ierīcēs. Patīkamais apvienots ar lietderīgo, pozitīvas emocijas un laimīgas sejas. Tālāk, lai nokļūtu stadionā, devāmies pa dabas taku, kur iepazinām tur augošos augus un priecājamies par daudzajām pīlītēm, kas bija satupušas upītes krastā. Bērni brīnījās vai visām pīlītēm upītē pietiks vietas, kā arī izteica vēlmi tās pabarot.
Nonākuši stadionā vērojām olimpiskās dienas karoga pacelšanu, klausījāmies svētku uzrunu un piedalījāmies kopīgā rīta rosmē, iepazinām olimpisko saukli: ’’Ja tu vari, tad tu dari”. Pēc tam sekoja sportiskās aktivitātes dažādās stacijās  stadionā. „Vāverēnu” grupas bērni piedalījās garākajā grupas lēcienā un sasniedza  vairāk nekā 18 metru garumu, tad mācījās lekt klasītes, aizrautīgi piedalījās stafetes skrējienā, meta bumbiņu tālumā atmuguriski, skrēja pāri barjerām, to visu darīja ar lielu prieku (foto no pasākuma skatīt galerijā). 
No sporta organizatores Elgas saņēmām veselīgas un praktiskas balvas - medu un atstarotājus. Promejot uzkāpām tribīnēs, lai varētu labāk iepazīt un pārredzēt visu lielo stadionu. Pēcpusdienā grupas laukumiņā varēja dzirdēt vairāku bērnu izsaucienus: ”Šī bija mūsu laimīgā diena”. 

Paldies pasākuma  rīkotājiem par pārdomāti organizēto olimpisko dienu!

Grupas „Vāverēni” skolotājas –Tonija un Aija.


Ziemassvētku pārsteigums grupā “Kamenīte”

Šajā gadā Ziemassvētku pasākums norisinājās netradicionāli, savādāk, kā ierasts. 18.decembrī Ziemassvētku vecīti devāmies sagaidīt uz “HAPPY KIDS” telpām, kas paredzētas bērniem. Visi klātesošie, gan lieli, gan mazi dekorēja piparkūkas ar krāsainām glazūrām. Bērnus tas tiešām aizrāva un ieinteresēja. Rezultāti bija skaisti. Vakara svarīgākā sadaļa, protams, Ziemassvētku vecītis, kurš bija “Savā vietā”, tā varētu teikt. Viņš dziedāja, spēlēja ģitāru, jokoja, gāja rotaļās. Visi tika iekustināti, gan audzinātājas, gan vecāki, gan bērni. Prieku sagādāja arī paciņas (kas nebija maziņas). Vakara gaitā baudījām kliņģeri un līdz paņemtos cienastiņus. Neaprakstāmi prieki bērniem bija piepūšamās atrakcijas, slidkalniņi, rotaļlietas, spēles. Visi izskatījās apmierināti. Kāds no bērniem teica: “Es šodien esmu laimīgs!” (foto no pasākuma galerijā).

P.S. Gribētos piebilst, ka arī pasākumi bērnudārzā ir mīļi un sirsnīgi. Bērni labprāt rāda vecākiem, ko iemācījušies un tas silda mūsu sirsniņas. Novēlu neaizmirst latviešu tradīcijas.

Loretas mamma