Pasaciņa savus 40 svin savā karaļvalstī - sniega valstībā!

Neskatoties uz to, kas notiek valstī, PASACIŅAI paliks 40! Vai tas ir daudz? Kādam noteikti daudz, bet kādam tas nemaz nav daudz. Lai nu būtu kā būdams, bet jubileja ir jāsvin.
Vadītājas vietniecei saimniecības darbā Andrai Radziņai radās ideja, ka vajadzētu lietderīgi izmantot šīs ziemas īpašo dāvanu – sniegu. Vadītāja Ilzīte Bulava kopā ar vadītājas vietnieci izglītības jomā Gitu Rozi aicināja visus interesentus Pasaciņā piedalīties pasākumā “Pasaciņas sniega valstība”. Un tā visiem kopā radās fantastiska ideja - svinam svētkus ar mērķi uzburt Pasaciņai savu karaļvalsti, kur bērni lustīgi var priecāties, ievērojot visus drošības pasākumus – svaigs gaiss, fiziskās aktivitātēs un, protams, kur tad bez radošuma. Lai palīdzētu izvēlēties būves tematiku, nominācijas uz kurām pretendēt tika nosauktas jau pasākuma sākumā.
Nedēļas garumā bērni kopā ar skolotājām, skolotāju palīgiem, vecākiem un sētnieku būvēja, šķūrēja, slīpēja, saldēja, nesa sniegu un ko tik vēl nedarīja.
Grupa “Podziņas” - nolēma, ja reiz ir pasākums, jāiesaista vecāki! Kopīgi ar vecākiem vienojās, ko tad taisīs un būvēs. Rezultātā tapa dzimšanas dienas kūka ar bērnu nestajām 40 burkānu svecītēm.
Grupa “Vāverēns” – domāja, domāja un izdomāja – taisām astoņkāji. Kāds aizrautīgāk, kāds mazāk aktīvi, bet ikviens Vāverēns piedalījās astoņkāja celtniecībā.
Grupa “Sarkangalvīte” – Ja ir 40, tad rotāsim skaitli 40. Skolotāja no sākuma ar lāpstu, tad bērni ar krāsaino ūdeni pudelēs rotāja iespaidīgo skaitli. Domājams, tas līdz Pasaciņas jubilejai (23.februārī)  neizkusīs, neskatoties uz to, ka brīvdienās Kurzemē sola metereoloģisko pavasari.
Grupa “Kamenīte” – it kā jau nojauzdami, ka tāds pasākums būs, uzcēla iespaidīgāko un varenāko sniegavīru, domājams visā Saldū tad, kad sniegs vēl lipa. Tas nebija tik vienkārši, jo pat vecāki ar piepūli vēla un cēla sniegavīra bumbas.
Grupa “Mārītes” – iespaidojoties no izvirzītajām nominācijām un kaut kur interneta dzīlēs redzētas idejas, kopā ar bērniem nolēma– celsim ačgārno sniegavīru, kurš mielojas ar dzimšanas dienas torti. Sniegavīrs nav vietējais, tas ir starptaustiskais, jo cepure nāk no Holandes. Diez speciāli sūtīta šim pasākumam?
Grupa “Zirnīši” – tādi praktiski un izdomas bagāti bērni. Ir jābūt galdam uz kura ir torte. Bet ja ir torte, jābūt arī krāsainām limonādēm. Tāpēc būvēja arī kafejnīcas leti uz kuras izvietot saldētās, krāsainās limonādes.
Grupa “Vinnijs Pūks” – mēs tādi maziņi, ko tad varam izdomāt. Būvēsim mazu kalniņu, pie kura pakājē būs ledus skulptūriņas. Būvēja, būvēja…., bet no kalniņa sanāca Vinnijs Pūks. Bet nav jau tik auksts, lai balts te gulētu. Ir jāizrotā, lai priecīga dzimšanas dienas svinēšana, tāpēc bērni nokrāsoja to dabīgās krāsas. To nu gan nevar ne ar ko citu sajaukt – tas ir Vinnijs Pūks!
Grupa “Bitīte Maija” – bērnu idejas bija fantastiskas un ne tik viegli īstenojamas. Pat briedi kāds vēlējās būvēt. Bet ja nu uznāk atkusnis? Ko tad? Celtni novērtēs žūrija tikai piektdien. Tāpēc skatījās un domāja, un izdomāja! Izmantosim jau esošo sniega valni pie žoga un uzbūvēsim lielāku to. Te nepietika ar sniegu, bija jāpieved klāt. Izdomas netrūka – ir taču ragavas! Tā nu veda un slīpēja, veda un slīpēja. Līdz izveidoja Pasaciņai jubilejas sveiciena sienu. Katram bērnam atvēlēts laukums, uz kura ar pūšamajām krāsām un krāsainajām ūdens pudelēm tapa sveiciens Pasaciņai.
Grupa “Saules zaķēni” – skolotājas vēro apkārtni un domā. Te sētnieks no sniega valni sastūmis. Izdomāts! Būvēsim atpūtas krēslu! Tā nu sākās slīpēšanas darbi. Bet ir tikai pirmdiena. Būvējam vēl kaut ko. Un tā pamazām no viena atpūtas krēsla, kurā bērni arī praktiski sēž, sanāca iespaidīgs atpūtas stūrītis. Sniega pat pietrūka, bija jāpieved klāt. Neskatoties, ka bērniem ir tikai 2-3 gadiņi, sniega piegādātāji varen braši. Ņēma talkā ragaviņas un sanāca visam – gan krēsliem, gan galdam, gan dīvānam, gan sniega spilveniem un pat televizoram ar visu krāsaino ekrānu un antenām. Bērniem patika eksperimenti ar sniegu un ūdeni, kas pārtapa ledū, kuru izmantoja kā atpūtas istabas dekorus.
Grupa “Laumiņas” – domājot par Pasaciņas sniega valstību, izmantoja šodienas situāciju - visapkārt ir Covids. Ja nu tas pārlieku tuvu mums pietuvojas, kādam noteikti būs jāstrādā. Un ja nu tomēr tiek nolemts, ka jāstrādā tikai laukā un nevarēs telpās, tad vismaz Pasaciņas dežurantiem uzcels savu dežūristabu, lai nav jāstāv laukā, bet ir gandrīz tāpat kā telpā. Ar visu aizsargstiklu! Bērni cītīgi no mājām nesa tetra pakas, kurās saldēja ūdeni sajauktu ar krāsām. Lai dežurantiem krāsaināk!
Grupa “Pūcēns” – bērniem prasme zīmēt ar pudelēm bija apgūta jau tad, kad tikko parādījās ilgnoturīgāks sniegs. Tika nolemts, šī prasme noteikti jāizmanto un jāpilnveido. Tā kā pasākums tika izsludināts iepriekšējā nedēļā un skolotājas paredzēja snigšanu, jau iepriekš tika sarunāts ar sētnieku, kur jāsašķūrē vairāk sniega. Tā nu tapa brīvdabas kafejnīca. Bet piedalīties būvniecībā gribēja visi, tāpēc bez letes tapa arī  galds un krēsls. Un nu kārta iesaistīties vecākiem – kas tā par kafejnīcu, bez ēdamā un dzeramā. Vecāki bērniem sagādāja dekorus (saldētas ogas, rožlapiņas, žāvēti āboli un kas tik vēl ne) un trauciņu, kurā to visu saldēt.
Bet ja ir pasākums, tad ir arī apbalvošana. Žūrijai bija grūti, jo domas dalījās, visi nebija vienisprātis. Vērtēšanā piedalījās visi grupu kolektīvi, vadītājas vietnieki, lietvede, medmāsa, šuvēja un sētnieks. Ja domas dalās, tad jāņem talkā aritmētiskais rezultāts.
Nominācijas ieguva: “Lustīgais”- Zirnīši, “Pārsteidzošākais”- Podziņas, “Visoriģinālākais” – Saules zaķēni, “Jautrā kompānija” – Bitīte Maija, “Vientuļnieks”- Kamenīte, “Nenosakāmais”- Vāverēni, “Iespaidīgākais”- Vinnijs Pūks, “Krāšņākais” – Pūcēns, “Ačgārnais”- Mārītes, “Atraktīvākais” – Sarkangalvīte, “Strādīgais” – Laumiņas”. Un skatītāju simpātiju bez vidējā aritmētiskā ieguva grupa “Saules zaķēns”.
Rezultāts vienkārši fantastisks un vārdiem neaprakstāms! Žēl ka valstī ir ierobežojumi, jo labprāt gribētu aicināt ciemos ikvienu, lai priecājas par Pasaciņas radošajām idejām.
Dzimšanas dienas dāvana Pasaciņai lieliska, mums ir savi galdiņi un soliņi, tā kā dāvanas ir kur nolikt, ja nu kāds tomēr vēlas apdāvināt radošo Pasaciņas kolektīvu iestādes lieliskajā 40.jubilejā! (Foto skatīt galerijā)

Vadītājas vietniece izglītības jomā Gita Roze


“Rausīšu” grupas ziemas prieki

Šogad sniegs mūs lutina. Vairumam bērnu tie ir pirmie sniega prieki. Bērni aktīvi darbojas – izzinot sniega īpašības (ciets, mīksts, silts vai auksts, līp, nelīp). Cēlām sniega mājas, sniegavīrus. Ļoti patīk krāsot sniegu ar krāsām – parasti krāso baltu lapu, bet tagad pieejams viss plašais sniega laukums. Taisījām eksperimentus – saldējām gan tīru ūdeni, gan sajauktu ar krāsām. Ūdeni lējām plānos gumijas cimdos, tukšajās olu bretēs, izēstajās konfekšu kastēs. Un kur tad nu bez sniega eņģeļiem! Pozitīvi ir, ka dažs labs bērns jau zina, kas tas ir, un kā tas ir jādara. Joprojām vizināmies ragavās un, protams, visu laiku aktīvi šķūrējam sniegu.
Liels paldies vecākiem, ka priecājas par mūsu aktivitātēm, arī slapjo un ar krāsu notraipīto apģērbu.
Sniegs mūs vēl lutina, un ceram, ka mums vēl būs daudz, daudz jautras sniega izpriecas (foto no ziemas priekiem skatīt galerijā).

   Grupas  “Rausītis” skolotājas Zanda un Kristīne 


Sadarbojoties ar vecākiem

Liels paldies grupas “Laumiņas” vecākiem par atsaucību un atbalstu labiekārtojot āra vidi. Kopīgi izveidojām krēslus, galdu, tāfeli un grozu – bumbu, kastaņu un citu materiālu mešanai. Bērni ar lielu prieku un aizrautību dodas uz laukumiņu, lai varētu aktīvi izmantot jauniegūtos materiālus. Izmantojot pārtikas plēvi, izveidojām mākslinieku darbnīcu, kur bērni var iejusties mākslinieka lomā, radot savu un papildinot cita mākslas darbu (foto galerijā).
Un ar to viss vēl nebeidzas - ir jau idejas pavasarim. Lai veicinātu bērnu līdzsvara attīstību, plānots izveidot interaktīvo kāpsli.

Grupas “Laumiņas” skolotājas Inta Kirstuka un Kate Berga


Grupas "Rausītis" bērnu iepazīstināšana ar rudens dabas pārmaiņām

Bērnu emocijas ir neaprakstāmas, iepazīstot rudeni. Viņi aizrautīgi pēta, salīdzina, ieklausās, iztausta krāsainās koku lapas. Bērni ar prieku staigā pa tām, priecājas par to čaboņu. Paši iejūtas vēja lomā, kas spēlējas ar košajām rudens lapām. Viņu aktivitāte un emocijas ir neaprakstāma dažādās pirkstiņu rotaļās, dziesmiņās, kuras izspēlē ne tikai grupas telpās, bet arī āra vidē (foto galerijā).

Grupas “Rausītis” skolotājas Kristīne Meija un Zanda Šteina