PII "Pasaciņa" skolotājas papildina zināšanas

PII "Pasaciņa" skolotājas papildina zināšanas


Saldus PII “Pasaciņa” pirmsskolas skolotājas papildināja zināšanas par spēles nozīmīgumu mācību procesā Erasmus+ projekta ietvaros

Profesionālās pilnveides kursos Eiropas savienības Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības (KA1)  mācību mobilitātes skolu sektorā projekta “Inovatīvu ideju meklējumi – kā veicināt izglītojamo neatkarību, radošumu un kritisko domāšanu, izmantojot spēles” mobilitātē “Uz spēli balstīta mācīšanās” Antālijā, Turcijā no 21. līdz 25.martam papildināja zināšanas skolotājas Anda Zariņa un Zanda Vainovska. Kursos piedalījās kolēģi no Polijas, Latvijas un Turcijas. Kursus vadīja Ahmet Oncel un Bengu Ergin Balta.
Kursi sākās ar dažādām iepazīšanās spēlēm, kur katra valsts prezentēja savu iestādi un savas valsts spēli, kas veicināja grupas sadarbību, saliedētību praktiskajās nodarbībās, kuru laikā izspēlēja visdažādākās spēles.
Kursu laikā tika iegūtas un papildinātas zināšanas par spēļu nozīmi un pielietojumu mācību procesā:

  • spēles kā mācību metodes izmantošana grupā rotaļnodarbībās;
  • drāmas rīku kā sociālās iekļaušanas rīku izmantošana;
  • dažādu valstu un kultūras spēļu izmantošana;
  • spēļu analīze: kādas prasmes tiek attīstības bērnam spēlējot konkrēto spēli un kādas prasmes bērns apgūst konkrētās mācību jomās;
  • tika iepazītas dažādas elpošanas, relaksējošās, komandu spēles.
Kursu laikā tika iepazīta Turcijas kultūra, apmeklētas kultūrvēsturiskas vietas, iepazīta Antālijas daba un tās apskates objekti.
Iegūto prasmju izmantošanas iespējas PII “Pasaciņa”:
Iegūtās zināšanas dod iespēju izvērtēt savas iestādes stiprās un vājās puses, piedāvājot risinājumu vājo pušu mazināšanai. Daudzveidīgās spēles ir iespējams izmantot jebkurā mācību jomā un jebkuram vecumposmam pielāgojamas, tāpat caur spēlēm bērniem tiek attīstītas caurviju prasmes, radošums, pašvadīta mācīšanās, komunikācija un sadarbība.
Kursos tika iegūta vērtīga pieredze:
  • spēles var izmantot ne tikai pirmsskolas vecumā, bet tās var pielāgot ar darbinieku saliedēšanas pasākumos;
  • vienu un to pašu spēli var pielāgot dažādiem izzinošajiem tematiem rotaļnodarbībās;
  • ne vienmēr vajag taustāmus resursus, lai mācību procesu padarītu aizraujošu, izmantojot kustību spēles. Spēles bērnos raisa pozitīvas emocijas, veicina sadarbību, attīsta radošumu un patstāvību, kā arī kritisko domāšanu;
  • skolotājas varēja pilnveidot savas angļu valodas zināšanas un apgūt vārdus turku un poļu valodās.
Kursu laikā katra diena bija piepildīta ar jaunām zināšanām, radošām aktivitātēm un pozitīvām emocijām. Skolotājas ar savām zināšanām dalīsies skolotāju sanāksmēs, kā arī novada metodiskajās dienās, lai pēc iespējas vairāk pirmsskolas pedagogu uzzinātu kā organizēt mācīšanos, kas balstīta uz spēlēm (foto galerijā).
Skolotājas priecājas un ir apmierinātas par šāda veida starptautiskajiem kursiem un labprāt izmantotu šādu iespēju atkal. Tas man kā projekta koordinatoram dod gandarījumu, ka projekts ir izstrādāts veiksmīgi, balstoties uz skolotāju vajadzībām.

Informāciju sagatavoja: Gita Roze, Zanda Vainovska, Anda Zariņa


Pasaciņā ieripo autobuss…

Ceturtdienas rīts iesākās neierasti: bērnu un pedagogu priecīgās čalas pie logiem. Kas tad tur notiek – pa Pasaciņas celiņiem ripo dzeltens busiņš (foto skatīt galerijā).
 Grupas “Sarkangalvīte” bērni un pedagogi priecājas par vecāku ieinteresētību rotaļlaukuma pilnveidē. Audzēkņa Kristofera vecāki Madara un Nauris Auzenieki griezās pie skolotājām ar ideju izgatavot autobusu un šodien ir tā diena, kad par šo veikumu var priecāties paši bērni: sēdēt, griezt stūri un citādi izmantot autobusa piedāvātās iespējas (izspēlēt konduktora, šofera, pasažieru lomas; numurēt sēdvietas, izgatavot biļetes u.tml., apvienojot dažādu mācību jomu prasmju apguvi).
Vārdos nav izsakāms lielais PALDIES par cilvēku plašo sirdi un vēlmi sagādāt bērniem prieku. Pedagogi un bērni neslēpj savu prieku, ka saņēmuši šo brīnišķīgo dāvanu - lielo, skaisto, dzelteno busiņu savā rotaļlaukumā.
Grupas skolotājas sirsnīgu pateicību bērnu un bērnu vecāku vārdā saka Kristofera vecākiem par dāvinājumu grupiņai un labestību. LIELS, LIELS PALDIES! Pasaciņas lielie un mazie iemītnieki  patiesi novērtē Kristofera vecāku lielo sirds mīlestības un labestības žestu grupas ”Sarkangalvīte” bērniem. Tieši tādi cilvēki padara pasauli labāku, jo bērni ir mūsu nākotne.
Kā pateicību bērnu un vecāku vārdā Auzenieku ģimenei grupa “Sarkangalvīte” pasniedza rupjmaizi, medu un riekstus, lai nepietrūkst spēks, iedvesma un veselība labus darbus darot.

Grupas “Sarkangalvīte” skolotāja Daiga Lizandere


Grupas “Vinnijs Pūks” uzkopšanas darbi

Katru mācību gadu mums ir tēma par apkārtnes sakopšanu. Tēmas ietvaros bērni dalījās pieredzē par nepieciešamajiem sakopšanas darbiem bērnudārza teritorijā un ārpus tās.
Bērni regulāri uzkopa rotaļu laukumu (grāba lapas, lasīja zīles, zarus, akmeņus).  Salīdzinot rotaļu laukumu pirms un pēc, bērni secināja, ka laukums izskatās labāk un skaistāk pēc uzkopšanas. Tāpēc kopīgi nolēmām uzkopšanas darbus turpināt ārpus bērnudārza teritorijas. Sākumā veicām pārrunas par atkritumu šķirošanas nepieciešamību. Lai vieglāk būtu šķirot, sadalījām, kurus atkritumus kurā maisiņā liksim. Uzkopšana ilga 4 dienas.  Patīkams pārsteigums - bērni aizrāvās ar tādu degsmi, ka pat varēja pamanīt sacensības garu. Katrs sekoja līdzi apkārtnes tīrībai: sacenšoties savā starpā skrēja pēc atkritumiem; ar prieku paziņojot, ka viņu maisiņš tiek papildināts ar atrasto.
Uzkopām Robežu, Kalna, Brīvības, Aspazijas, Raiņa ielu posmus un bērzu birzīti Veidenbauma ielā. Ļoti īsā laikā piepildījām maisus, tāpēc devāmies uz tuvāko vietu, kur atrodas atkritumu šķirošanas konteineri. Bērni praktiskā darbībā varēja iepazīt atkritumu šķirošanas procesu.
Pārsteiguma balva par ieguldīto darbu - jautri pavadīts laiks un cienāšanās ar konfektēm Saldus pilsētas rotaļu laukumā “Pīļuks” (foto no pasākuma galerijā).
Bērni ieguva labu pieredzi, ka izmētātie atkritumi Saldus pilsētā ir ļoti daudz. Par jaunajām zināšanām un iespaidiem bērni stāstīja vecākiem. Priecājamies par rezultātu - vairākas ģimenes ir uzsākušas atkritumu šķirošanu mājās!

Grupas “Vinnijs Pūks” skolotājas Skaidrīte Gerenovska un Kristiāna Timofejeva


Grupas “Vinnijs Pūks” mācību ekskursija uz z/s “Ziķi”

5.oktobrī mēs devāmies mācību ekskursijā uz z/s “Ziķi”, lai iepazītos ar strausiem, fazāniem, govīm un to dzīvi laukos. Jau no paša rīta, ierodoties bērnudārzā, bērnos bija redzama sajūsma par gaidāmo braucienu.
Lauku sētā mūs sagaidīja Intars. Viņš iepazīstināja ar sevi un pastāstīja par dienas plānu. Pie strausiem uzzinājām svarīgāko par putniem. Pieaugušajiem bija iespēja pieskarties strausiem - bērni neslēpa sajūsmu par to. Bērniem prieku sagādāja iespēja barot mazākos strausus ar pieneņu lapām. Ekskursijas turpinājumā devāmies  pie teļiem un govīm, kur bērni varēja tās paglaudīt un pabarot. Ziķu saimnieks bērniem pastāstīja par kino foto vēsturi - bērni ar apbrīnu vēroja, kādi senāk bija fotoaparāti, radio, telefoni, plašu atskaņotāji u.tml. Šeit nu bērniem bija iespēja demonstrēt savas zināšanas, salīdzinot ierīces ar mūsdienām.
Intars visas mācību ekskursijas laikā bērniem sniedza tik aizraujošu un interesantu, saprotamu stāstījumu, ka bērnu uzmanība ne mirkli nemazinājās no sākuma līdz beigām.  Ekskursijas noslēgumā bērni baudīja gardu medu, īstu lauku pienu un spēcinošu maizi (foto no pasākuma galerijā).
Ar pozitīvām emocijām atgriezāmies bērnudārzā. Stāsti un jautājumi vēl turpinājās pēc ekskursijas. Neizpalika arī jautājums: “Kur mēs brauksim nākošajā reizē?”

Grupas “Vinnijs Pūks” skolotājas Skaidrīte Gerenovska un Kristiāna Timofejeva