Ziemassvētku pārsteigums grupā “Kamenīte”

Šajā gadā Ziemassvētku pasākums norisinājās netradicionāli, savādāk, kā ierasts. 18.decembrī Ziemassvētku vecīti devāmies sagaidīt uz “HAPPY KIDS” telpām, kas paredzētas bērniem. Visi klātesošie, gan lieli, gan mazi dekorēja piparkūkas ar krāsainām glazūrām. Bērnus tas tiešām aizrāva un ieinteresēja. Rezultāti bija skaisti. Vakara svarīgākā sadaļa, protams, Ziemassvētku vecītis, kurš bija “Savā vietā”, tā varētu teikt. Viņš dziedāja, spēlēja ģitāru, jokoja, gāja rotaļās. Visi tika iekustināti, gan audzinātājas, gan vecāki, gan bērni. Prieku sagādāja arī paciņas (kas nebija maziņas). Vakara gaitā baudījām kliņģeri un līdz paņemtos cienastiņus. Neaprakstāmi prieki bērniem bija piepūšamās atrakcijas, slidkalniņi, rotaļlietas, spēles. Visi izskatījās apmierināti. Kāds no bērniem teica: “Es šodien esmu laimīgs!” (foto no pasākuma galerijā).

P.S. Gribētos piebilst, ka arī pasākumi bērnudārzā ir mīļi un sirsnīgi. Bērni labprāt rāda vecākiem, ko iemācījušies un tas silda mūsu sirsniņas. Novēlu neaizmirst latviešu tradīcijas.

Loretas mamma


Ziemassvētku piedzīvojums "Vecīša cimdiņā"

Šogad grupas “Pūcēns” bērni kopā ar vecākiem Ziemassvētkus izvēlējās svinēt citādi kā iepriekšējos gadus. 18.decembra pēcpusdienā, krēslai iestājoties, ciemojāmies “Vecīša cimdiņā” Blīdenē.
Pasākums bija iestudēts pēc latviešu tautas pasakas "Vecīša cimdiņš". Pasaka stāsta, ka “ reiz dzīvoja sirms vecītis. Reiz aukstā ziemā viņš brauca uz mežu pēc malkas. Vecītim iegribējās aizdegt pīpīti. Kamēr viņš azotē meklēja pīpi, tabaku un šķiltavas, tikām pazaudēja vienu cimdiņu…" Bērniem bija unikāla iespēja satikties ar visiem šīs pasakas tēliem un iejusties pasakā:
Bērni ciemojās pie mušas ķēniņienes, kura pārbaudīja bērnu veiklību stafetē ar malkas pagalēm, cik ātri bērni strādājot līnijā prot sakrāmēt malkas kaudzi. Cīnījās uz laipas ar maisiem, kurš nu stabilāks.
Pie Pelītes Pīkstītes bērni radošajā darbnīcā no dabas materiāliem rotāja katrs savu cimdiņu un darināja putniem barības čiekuriņus. Pie Lāča cepām uz iesmiem maizītes, kurām Lācis klāt bija pagatavojis gardu jo gardu ievārījumu un brīnumaini garšīgu zāļu tēju.
Pie Zaķa sākās lielākā jautrība - dziedājām dziesmas pie eglītes un saņēmām gardumu paciņas, kuras Zaķis atrada zem savas koši ar cimdiņiem un lampiņām izrotātās egles. Kāds tās bija atstājis, kamēr bērni lampiņu un bluķu uguns gaismās jautri kopā ar vecākiem griezās deju soļos. 
Arī vecāki neizpalika bez fiziskām nodarbēm. Vilks bija sarūpējis ļoti garas slēpes uz kurām vienā ritmā vienlaicīgi 5 vecākiem bija jānosoļo trase. Ziniet ko? Viegli tas nav :) (Foto no pasākuma galerijā)
Pasākums patiešām bija izdevies. Visi ļoti apmierināti, dziesmā vienojoties, ar autobusu mērojām ceļu mājup. Un arī nākamajā dienā vēl bērni un vecāki atgriezās pie domas, ka arī brīvā dabā var lieliski kopā nosvinēt Ziemassvētku pasākumu. Un nu jau top plāns par Lieldienām.

Edvarda mamma, Lelde


Grupas “Sarkangalvīte” Ziemassvētki

Grupas “Sarkangalvīte” bērni jau 13.decembrī devās Ziemassvētku piedzīvojumā - “Vecīša cimdiņš” Blīdenē. Bērnus pasākuma vietā sagaidīja pasaku tēls muša, kas visus bērnus ieveda pasaku pasaulē caur pasaku “Vecīša cimdiņš”. Bērni visu laiku bija nodarbināti ar dažādām rotaļām, atrakcijām, uzmanības rotaļām, kustību rotaļām. Radošajās darbnīcās bērnus sagaidīja pelīte, kur bērni pēc savas ieceres un materiālu izvēles gatavoja vecīša cimdiņu.
Pēc padarītā darba bērni apmeklēja galdniekrūķu darbnīcu, kur uzzināja par koka apstrādes procesiem. Ciemojoties pie lāča, bērni cepa savu maizīti ugunskurā un baudīja to ar lāča sarūpēto aveņu ievārījumu un veselīgu augu tēju.
Noslēgumā bērni rotaļājās ar zaķi, dejoja dažādas dejas, baudīja svētku salūtu. Apskatīja trušus un ar dažādiem kārumiem baroja zirgu. 
Šī pasākuma laikā lielie kļuva par maziem, bet mazie par lieliem gūstot pozitīvu emociju vilni.

 Savukārt 19.decembrī pasākums notika ģimeniskā atmosfērā grupas telpās, tas iesākās ar draudzīgu sasveicināšanās deju. Turpinājumā audzinātājas kopā ar bērniem bija rūpīgi sagatavojušas vairākus priekšnesumus: tika dziedātas dziesmas un dejotas dejas. Bija ieradies arī Ziemassvētku vecītis, kas iepriecināja bērnus. Audzinātājas un bērni rotaļās iesaistīja arī vecākus, kas radīja vēl lielāku kopības sajūtu un izveidoja ciešāku saikni audzinātāju, vecāku un bērnu starpā.  Vecāki bija ieradušies arī ar savu priekšnesumu. Pasākums bija ļoti jauks un sirsnīgs.

Paldies organizētājiem par jauki pārdomāto pasākumu!

Grupas “Sarkangalvīte” bērnu vecāki


Sagaidot un svinot Latvijas simtgadi

2018.gadā Latvija svin neatkarīgas valsts izveidošanas simtgadi. Svinību pasākumi ir apliecinājums mūsu dzīvesveida vērtībām. Mēs izzinām, radām un svinam – Latvijas nākotnei! Arī mūsu iestādē šos svinēja svētkus.
Oktobrī skolotāja Dina Milta kopā ar grupu skolotājām organizēja pasākumu par Latviešu tautasdziesmām – tās skandējot, izdziedot un izdejojot. Lielāko grupu bērniem (5-7 gadi) jau pūrā ir pietiekošs daudzums dažādu latviešu tautasdziesmu. Lielais sacensību gars rosināja atcerēties iepriekšējos gados mācītās, skandētās un dziedātās tautasdziesmas.
Īsi pirms pašas simtgades 4-7 gadus veciem bērniem bija iespēja piedalīties pasākumā “Es mīlu Saldu”, kur Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas jaunsargi demonstrēja savu ekipējumu, dziedāja dziesmas un kopīgi ar visiem gāja rotaļās.
Mūsu svētku svinību veiksmes atslēga bija cilvēku līdzdalība, līdzdarbība un pašiniciatīva svētku veidošanā un īstenošanā. Skolotāja Dina Milta iesāka ar tautasdziesmām, tālāk skolotājas Daigas Kārkliņas organizētais un vadītais pasākums par Saldu. Svētku kulminācija - mūzikas skolotāju Indras Vītolas un Dinas Miltas vadītais koncerts “Latvijai – 100”. Katra grupa bija padomājusi par savu priekšnesumu, lielākie ar lepnumu skaitīja dzejoļus un tautasdziesmas par Latviju, un visi kopā dejojām, dziedājām. Koncerta noslēgumā Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups iestādes izvirzītajiem darbiniekiem pasniedza atzinības rakstu par radošu un kvalitatīvu  darbu (foto no pasākuma galerijā).
Prieks par bērniem – viņu lepnumu un prieku piedaloties šajos pasākumos!
Prieks par darbinieku līdzdalību svētku plānošanā, vadīšanā un noformēšanā!
Prieks par vecākiem, kuri kopīgi ar bērnu svētku rītā Latvijas kontūrā iededza savu svecīti, sapucēja un atbalstīja bērnus.
Latvijas cilvēki – tie esam gan mēs visi katrs personīgi, gan mēs kā atsevišķu jomu pārstāvji, savu interešu grupu pārstāvji – vecāki, bērni, pedagogi, skolotāju palīgi, vecvecāki, draugi, radi, paziņas utt.

Mēs mīlam Latviju!

Vadītājas vietniece izglītības jomā Gita Roze