01. Sep
Zinību diena

Plkst. 10.00 - laukā


08. Sep
Vecāku kopsapulce

Plkst. 16.30 ZOOM platformā - 5.grupa "Vāverēns"; 7.grupa "Kamenīte"; 13.grupa "Zirnīši"; 18.grupa "Pūcēns"


09. Sep
Vecāku kopsapulce

Plkst. 16.30 ZOOM platformā - 6.grupa "Mārītes"; 15.grupa "Bitīte Maija"; 8.grupa "Sarkangalvīte"; 14.grupa "Vinnijs Pūks"10. Sep
Vecāku kopsapulce

Plkst. 16.30 ZOOM platformā - 2.grupa "Rausītis"; 3.grupa "Podziņas"; 16.grupa "Saules zaķēns"; 17.grupa "Laumiņas"13. Sep
Vecāku sapulce

Plkst. 16.30 ZOOM platformā - 8.grupa "Sarkangalvīte"14. Sep
Vecāku sapulce

Plkst. 16.30 ZOOM platformā - 3.grupa "Podziņas"15. Sep
Vecāku sapulce

Plkst. 16.30 ZOOM platformā - 2.grupa "Rausītis"16. Sep
Vecāku sapulce

Plkst. 16.30 ZOOM platformā - 17.grupa "Laumiņas"17. Sep
Vecāku sapulce

Plkst. 16.30 ZOOM platformā - 5.grupa "Vāverēns"20. Sep
Vecāku sapulce

Plkst. 16.30 ZOOM platformā - 15.grupa "Bitīte Maija"21. Sep
Vecāku sapulce

Plkst. 16.30 ZOOM platformā - 7.grupa "kamenīte"22. Sep
Vecāku sapulce

Plkst. 16.30 ZOOM platformā - 14.grupa "Vinnijs Pūks"23. Sep
Vecāku sapulce

Plkst. 16.30 ZOOM platformā - 13.grupa "Zirnīši"24. Sep
Vecāku sapulce

Plkst. 16.30 ZOOM platformā - 6.grupa "Mārītes"27. Sep
Vecāku sapulce

Plkst. 16.30 ZOOM platformā - 16.grupa "Saules zaķēns"28. Sep
Vecāku sapulce

Plkst. 16.30 ZOOM platformā - 18.grupa "Pūcēns"29. Sep
Kustību prieks - bērna kvalitatīvai attīstībai!

Sporta nodarbība laukā


Plkst. 10.30 - 13.grupa "Zirnīši"; 18.grpa "Pūcēns"
Plkst. 11.10 - 5.grupa "Vāverēns"; 7.grupa "Kamenīte"