10. Nov
Mārtiņdiena

Notiek grupā + ZSOOM platformā


Plkst. 9.30 - 2.; 3.; 16.; 17.; 6.; 15.; 14.; 8.grupa
Plkst. 10.15 - 13.; 18.; 5.; 7.grupa
11. Nov
Lāčplēša diena - svecīšu iedegšana

Pēcpusdien, vecāki kopā ar bērniem izgaismo Latvijas kontūru.


17. Nov
Latvijas dzimšanas diena

No rīta vecāki kopā ar bērniem izgaismo Latvijas kontūru iestādes teritorijā.


Plkst. 9.30 - svētku pasākums bērniem grupās + ZOOM platformā
24. Nov
Veselības diena

Plkst. 9.30 laukā - sporta aktivitātes "Apceļosim Latviju!"