Jauna kārtība par bērnu uzņemšanu izglītības iestādē

Ar 2021. gada 18. novembri stājas spēkā 2021. gada 23. septembra Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 44 “Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmas”.

Noteikumos ir jauna pieteikumu reģistrācijas kārtība:
pieteikumu vairs neiesniedz pirmsskolas izglītības iestādēs vai skolās, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmas.

Iesniegumu var iesniegt:

  • pašvaldībā klātienē, Striķu ielā 3, Saldū;
  • klientu apkalpošanas centrā Brocēnu pilsētā;
  • pagastu pārvaldēs;
  • elektroniski e-adresē, e-pastā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
  • Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.Vecāku ievērībai

Sākot ar 2021.gada 16.martu Saldus PII “Pasaciņa” turpina nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi klātienē tiem bērniem, kuru vecāki (bērna likumiskie pārstāvji) nevar strādāt attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību, kā to nosaka MK 2021.gada 12.marta rīkojums Nr. 163 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

Paldies par sapratni.


Apmeklētāju ievērībai

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Lai noskaidrotu Jums aktuālos jautājumus, zvanīt vadītājai Ilzītei Bulavai pa tālruni 25479832 vai 63825509


Drošības pasākumi izglītības iestādē beidzoties ārkārtas situācijai

Arī pēc ārkārtas situācijas, rūpējoties par mūsu darbinieku un bērnu drošību, lūdzam Jūs NEIENĀKT un informēt vadītāju pa tālruni 25479832 vai 63825509, lai noskaidrotu Jums aktuālos jautājumus, JA:

  • Jums ir noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;
  • Jums ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes (kakla sāpes, klepus, iesnas, apsārtušas acis, paaugstināta ķermeņa temperatūra (virs 37).

 Atrodoties iestādē, joprojām spēkā ir "Uzturēšanās kārtība iestādē"   (http://www.pasacina.lv/media/upload/uzturesanas_kartiba_iestade.pdf), kā arī jāievēro papildus noteikumi:
1)  Bērnu uz izglītības iestādi atved un izņem tikai viens no vecākiem.
2)  Uzturoties iestādē un tās teritorijā, ievēro 2 m distanci.
3)  No rīta skolotājas bērnus sagaida rotaļu laukumā (lietus gadījumā bērnu ieved pa tuvākajām ieejas durvīm grupā, pie garderobes durvīm nodod bērnu grupas skolotājai), ievērojot 2 m distanci.
4)  Vakarā, nākot pakaļ, bērnu izņem no grupas rotaļlaukuma. Lietus gadījumā 10 minūtes pirms ierašanās ziņo skolotājai (telefoniski, WhatsApp grupā) – bērnu saņem pie garderobes durvīm, ievērojot 2 m distanci.
5)  Uz izglītības iestādi drīkst vest tikai veselu bērnu.
6) Izlaiduma grupas bērnu vecāki medicīnas karti vara saņemt pie medmāsas, iepriekš vienojoties pa telefonu: 22043521 (medicīnas dokumentus izsniedz tikai bērnam beidzot apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi).
7) Bērnu reģistrēšanu rindā lūgums veikt  attālināti, atsūtot uz e-pastu ieskenētu iesniegumu par reģistrēšanu rindā  un bērna dzimšanas apliecības kopiju.

Cerot uz Jūsu sapratni, Saldus PII “Pasaciņa” vadītāja Ilzīte Bulava