Drošības pasākumi izglītības iestādē beidzoties ārkārtas situācijai

Arī pēc ārkārtas situācijas, rūpējoties par mūsu darbinieku un bērnu drošību, lūdzam Jūs NEIENĀKT un informēt vadītāju pa tālruni 25479832 vai 63825509, lai noskaidrotu Jums aktuālos jautājumus, JA:

  • Jums ir noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;
  • Jums ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes (kakla sāpes, klepus, iesnas, apsārtušas acis, paaugstināta ķermeņa temperatūra (virs 37).

 Atrodoties iestādē, joprojām spēkā ir "Uzturēšanās kārtība iestādē"   (http://www.pasacina.lv/media/upload/uzturesanas_kartiba_iestade.pdf), kā arī jāievēro papildus noteikumi:
1)  Bērnu uz izglītības iestādi atved un izņem tikai viens no vecākiem.
2)  Uzturoties iestādē un tās teritorijā, ievēro 2 m distanci.
3)  No rīta skolotājas bērnus sagaida rotaļu laukumā (lietus gadījumā bērnu ieved pa tuvākajām ieejas durvīm grupā, pie garderobes durvīm nodod bērnu grupas skolotājai), ievērojot 2 m distanci.
4)  Vakarā, nākot pakaļ, bērnu izņem no grupas rotaļlaukuma. Lietus gadījumā 10 minūtes pirms ierašanās ziņo skolotājai (telefoniski, WhatsApp grupā) – bērnu saņem pie garderobes durvīm, ievērojot 2 m distanci.
5)  Uz izglītības iestādi drīkst vest tikai veselu bērnu.
6) Izlaiduma grupas bērnu vecāki medicīnas karti vara saņemt pie medmāsas, iepriekš vienojoties pa telefonu: 22043521 (medicīnas dokumentus izsniedz tikai bērnam beidzot apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi).
7) Bērnu reģistrēšanu rindā lūgums veikt  attālināti, atsūtot uz e-pastu ieskenētu iesniegumu par reģistrēšanu rindā  un bērna dzimšanas apliecības kopiju.

Cerot uz Jūsu sapratni, Saldus PII “Pasaciņa” vadītāja Ilzīte Bulava


Darba organizācija no 2020.gada 13.maija

Sākot ar 2020.gada 13.maiju PII "Pasaciņa" bērniem līdz 5 gadu vecumam pirmsskolas pakalpojums tiek organizēts dežūrgrupās tiem vecākiem, kuri paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu.

Obligātā 5/6-gadīgo bērnu apmācība notiek pēc vecāku izvēles iestādē uz vietas vai attālināti.

Atrodoties iestādē joprojām spēkā ir “Uzturēšanās kārtība iestādē” (http://www.pasacina.lv/media/upload/uzturesanas_kartiba_iestade.pdf), kā arī jāievēro papildus noteikumi, lai pēc iespējas mazinātu Covid-19 izplatību:
1)  Bērnu uz izglītības iestādi atved un izņem tikai viens no vecākiem.
2)  Uzturoties iestādē un tās teritorijā, ievēro 2 m distanci.
3)  Bērnu ieved pa tuvākajām ieejas durvīm grupā, pie garderobes durvīm nodod bērnu grupas skolotājai, ievērojot 2 m distanci.
4)  Vakarā, nākot pakaļ, bērnu izņem no grupas rotaļlaukuma. Lietus gadījumā 10 minūtes pirms ierašanās ziņo skolotājai (telefoniski, WhatsApp grupā) – bērnu saņem pie garderobes durvīm, ievērojot 2 m distanci.
5)  Uz izglītības iestādi drīkst vest tikai veselu bērnu.
6)  Iestādē nepieņem bērnus:
               a.   ar saslimšanas pazīmēm: kakla sāpes, klepus, iesnas, apsārtušas acis, paaugstināta ķermeņa temperatūra (virs 370); caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, konjunktivīts (strutojošs acu iekaisums), infekciozas izcelsmes izsitumi, vēdera sāpes, pedikuloze un citas saslimšanas;
               b.  ja kāds no vecākiem, ģimenes locekļiem vai ģimenei tuviem cilvēkiem  ir bijis kontaktā ar "Covid-19" saslimušajiem vai atrodas pašizolācijā – bērnu uz izglītības iestādi nedrīkst vest.

Aicinām apmeklētājus būt atbildīgiem un ierasties klātienē tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Ārkārtas situācijas laikā, lūdzu, atlikt apmeklējumu klātienē, bet sev svarīgo informāciju noskaidrot attālināti, zvanot pa telefonu 25479832 vai 63825509 vai rakstot uz e-pastu pasacina@saldus.lv

Regulāri sekojiet līdzi aktuālai informācijai, nepieciešamības gadījumā, zvanīt vadītājai: 25479832


Drošības pasākumi, lai novērstu iespējamu Covid-19 vīrusa izplatību

Saldus PII „Pasaciņa” turpina strādāt.

Sākot ar 2020.gada 13.martu apmeklējot izglītības iestādi vecāki paraksta apliecinājumu, ka bērns, ģimene un ģimenei tuvie cilvēki nav apmeklējuši "Covid-19" skartās valstis vai teritorijas, kā arī nav bijis kontaktā ar "Covid-19" saslimušajiem vai kontaktpersonām.

Kam pievērst īpašu uzmanību:

  •  Nevest bērnu uz izglītības iestādi ar saslimšanas pazīmēm: kakla sāpes, sauss klepus, apsārtušas acis, paaugstināta ķermeņa temperatūra (virs 370).
  •  Bieži mazgāsim rokas.
  • Ziņot iestādei un nevest bērnu uz izglītības iestādi, ja bijusi saskarsme ar personu, kas iebraukusi no vīrusa skartajām valstīm 14 dienas, atgriežoties iestādē jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa.

Aicinām apmeklētājus būt atbildīgiem un ierasties klātienē iestādē tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Ja Jūs, Jūsu ģimene, citi tuvie cilvēki ir apmeklējuši „Covid-19” skartās valstis vai bijuši kontaktā ar saslimušajiem, lūdzu, atlikt apmeklējumu klātienē uz vēlāku laiku, bet sev svarīgo informāciju noskaidrot attālināti, zvanot pa telefonu 25479832 vai 63825509 vai rakstot uz e-pastu pasacina@saldus.lv

Paldies par sapratni. Saldus PII „Pasaciņa” vadītāja


Patriotu nedēļa Saldus PII “Pasaciņa” 11.11. – 15.11.

Tava Latvija, mana Latvija, mūsu Latvija, šogad jau 101 gads. Pasaciņas bērni sprieda – tas ir daudz vai maz: kādam daudz, bet kāds domā, ka tomēr tas ir maz. Bet tam jau nav nozīmes, galvenais, ka mēs lepojamies ar mūsu Latviju. Tāpēc Pasaciņa novembra vienu nedēļu nosauca par patriotu nedēļu, kurā klausījāmies Latvijā, vērojām Latviju un lepojāmies ar to. Un ne tikai bērni, bet arī vecāki piedalījās šajā patriotu nedēļā; kāds kopā ar bērnu aizdedza svecīti Latvijas kontūrā, kāds nāca vērot bērna uzstāšanos, kāds klausījās, ko bērns mājās stāsta par Latviju.
Patriotu nedēļu atklāja grupas “Kamenīte” un “Vāverēns” bērni. Bērni bija uzzinājuši, kā skan Latvija un vēlējās to pastāstīt cietiem Pasaciņas bērniem. Caur rotaļām, dziesmām un dzejoļiem uzzinājām, kā Latvijā skan vējš, koku zari, čiekuri, akmentiņi un citas brīnumlietas, kuras var atrast Latvijā. Ir tikai jāprot ieklausīties visā, kas skan apkārt. Ar Latvijā atrastajām brīnumlietiņām var izspēlēt ritmu kādai latviešu tautasdziesmai, lai būtu iespaidīgāks orķestris, tika izmantoti arī citi mūzikas instrumenti. Prieks par skolotājām, kas tik labi prot bērnus rosināt vērot savu dzimteni, kas mudina ieklausīties Latvijas skaņās, kas veicina bērnos lepnumu par savu valsti.
Trešdienā grupas “Sarkangalvīte”, “Bitīte Maija” un “Mārītes” bērni ar dziesmām, dejām un rotaļām pastāstīja, kas dzīvo manā Latvijā? Bērni Aurēlijas tantei no Sidnejas (skolotāja Vaira) ar lepnumu stāstīja, ka Latvijā ir 4 gadalaiki, viens par otru skaistāki, dažādi dzīvnieciņi un protams arī mēs - latvieši. “Sarkangalvītes” grupas bērni lepojās ar mazo Latviju, kas reizēm ir arī liela, salīdzinot ar mazo dārziņu, bet savukārt dārziņš reizēm ir ļoti liels, ja jāsalīdzina ar mazajiem bērniem, kas tajā rotaļājas. Tad vēl trešdienā 5-7 gadīgie bērni varēja iepazīties ar zemessargu pienākumiem, viņu ekipējumu. Un lielākais gandarījums bija to visu “iemēģināt”: pielaikot zābakus, uzlikt galvā visdažādākās cepures, iegulties guļammaisā u.tml.
Piektdienā Latvijas patriotu nedēļas noslēguma pasākums par godu valsts 101. gadadienai. Grupas “Vinnijs Pūks” bērni iepazīstināja ar pilsētu Saldu skatoties uz to no baloža lidojuma. Skolotājas Kristiāna un Skaidrīte teātra izrādi papildināja ar modernajām tehnoloģijām, kur varēja ekrānā vērot Saldus pilsētu: tās ievērojamākās celtnes. Bērni ar lepnumu stāstīja par savu pilsētu Saldu, jo Saldus taču ir daļiņa no mūsu Latvijas, tāpat kā mēs visi: gan lieli, gan mazi lepojamies ar savu valsti. Esam lepni ka dzīvojam Latvijas saldākajā pilsētā Saldus (foto galerijā).
Pasākuma noslēgumā iestādes vadītāja pasniedza darbiniekiem Iestādes atzinības rakstus par godprātīgu un apzinīgu darbu, par pozitīvo attieksmi pret bērniem un darbiniekiem. Atzinības rakstus pasniedza skolotājām Evitai Madžulei un Lāsmai Ļutkus, skolotāju palīdzēm Gitai Strikauskai un Nijolei Kirstukai, apkopējai Svetlanai Ķempelei un lietvedei Litai Vozkovai.
Paldies skolotājām par patriotisko noskaņu, kuru radīja bērniem un iestādes darbiniekiem!
Paldies vecākiem un bērniem, kuri kopīgi aizdedza svecītes Latvijas kontūrā!
Paldies bērniem un visiem darbiniekiem, kuri ar lepnumu stāstīja vai klausījās visos pasākumos, kas veltīti Latvijai!
Paldies mūzikas skolotājām, kuras plānojot dažādos pasākumus, strādājot kopā ar grupu skolotājām, parādīja Latvijas unikalitāti, ar kuru ikviens Latvijas iedzīvotājs var lepoties.

Vadītājas vietniece izglītības jomā Gita Roze