Priecīgus svētkus

Priecīgus svētkus

Priecīgus svētkus

Ir noslēdzies projekts “Māmiņ, tēti, spēlēsimies kopā!”

Ir noslēdzies projekts “Māmiņ, tēti, spēlēsimies kopā!”

Visu grupiņu bērni tika aicināti iepazīties ar rotaļistabu. Pateicoties bērniem, vecāki šo rotaļistabu apmeklē un ir liels prieks, ka vecāki izmanto šo iespēju kopā ar bērnu rotaļāties. Kopš rotaļistabas atklāšanas ir pagājušas tikai 9 dienas, bet nav vēl tāda diena bijusi, ka pēcpusdienā neskanētu bērnu un vecāku rosība, prieks un smiekli šajā telpā.
Man prieks par mūsu PII “Pasaciņa” bērniem un vecākiem, kuri var atrast laiku un vēlas kopā ar bērnu rotaļāties. Tas nekas, ka projekts ir noslēdzies, vecāki un bērni šo rotaļistabu var apmeklēt arī turpmāk ik dienu (foto skatīt galerijā).

Lai jums jautra, jauka kopā rotaļāšanās!

Nekas nevar būt labāks dzīvē, kā smaids un prieks, ko dāvājam paši sev un citiem.

Projekta vadītāja: Gita Roze


Māmiņ, tēti, spēlēsimies kopā!

Māmiņ, tēti, spēlēsimies kopā!

Ar pozitīvām emocijām un lielu gandarījumu par paveikto, varam teikt, ka projekta mērķis: kopā ar speciālistu ieteikumiem rosināt vecāku iesaistīšanos bērnu veselības attīstības procesā, sekmējot daudzveidīgas un emocionālas brīvā laika pavadīšanas iespējas, spēlējoties kopā ar bērnu, stiprinot bērna emocionālo veselību - ir sasniegts. Vecākiem tika piedāvātas 3 aktivitātes projekta īstenošanas laikā. Psiholoģe Elvīra Mihejeva lekcijā “Bērna kontakts ar vecākiem – dzīvībai svarīgs vitamīns” vecākiem pastāstīja par emocionālās attīstības pozitīvo ietekmi uz bērna attīstību, kā arī piedāvāja dažādas spēles un rotaļas, kuras vecāki kopā ar bērnu var spēlēt visdažādākajās situācijās. Un, ja vecāki saka, ka viņiem nav laika, tad Elvīra parādīja visvienkāršāko variantu kā no gandrīz nekā (kabatas lakatiņa) uztaisīt zaķīti un gaidot savu kārtu pie ārsta, zobārsta vai citām durvīm, vecāks kopā ar bērnu var jautri spēlēties. Spēlējoties vecāks bērnu uzmundrina, izzina viņa pieredzi, un caur dialogu noskaidro bērna emocionālo stāvokli, un, ja tās ir bailes par ārstu vai ko citu, tad ar “zaķīša” palīdzību vecāks bērnu uzmundrina, pastāsta, kas notiks aiz durvīm. Rezultātā vecāks jēgpilni pavada laiku kopā ar bērnu, nevis gaidot un skatoties pulkstenī, bet jautri spēlējoties. Bērns par to no sirds priecāsies, ka mamma vai tētis ar viņu spēlējas. Praktiskā darbībā SIA “TEIBU” vadītāja Edīte Irbe vecākiem pastāstīja, kas jāņem vērā, organizējot svētkus bērniem. Galvenais uzsvars tika likts uz to, ka jāiesaista pats gaviļnieks pasākuma plānošanā. Vecāki kopā ar bērniem izspēlēja arī spēles, kādas var spēlēt bērnu ballītēs.
Piektdien tika atklāta rotaļistaba, kurā ik vakaru vecāki kopā ar bērnu no pl.16.00 līdz pl.18.00 var spēlēties kopā, izmantojot dažādas spēles, kuras tika iegādātas projekta gaitā. Spēles ir vairāk tādas, kas atraisa bērnos un vecākos pozitīvās emocijas, nevis apgūst intelektuālās prasmes. Man kā projekta vadītājai ir patiess prieks par šo projektu. Redzot vecāku un bērnu pozitīvās emocijas, spēlējoties kopā, ar gandarījumu varu teikt, ka ieguldītais darbs projekta īstenošanā ir nesis pozitīvus rezultātus. Vecākiem patīk spēlēties tikpat ļoti kā bērniem. Ir tikai jāatrod laiks un vēlme. Mums kopā izdevās! (foto no pasākumiem skatīt galerijā)
Ticu, ka arī turpmāk vecāki šo rotaļistabu, kurā var tikai iegūt un neko nezaudēt, apmeklēs ar prieku.

Projekta vadītāja: Gita Roze


“Rudu, rudu rudentiņ! ”

Grupa “Kamenīte” nedēļas tēmas “Rudu, rudu rudentiņ!” (25.09. - 29.09.2017.) ietvaros  devās rudens pārgājienā uz Saldus ezeru. Bērni ar nepacietību gaidīja pārgājienu, jo nedēļas tēma bija “Rudens ūdeņos.” Grupā tika iekārtota izstāde par ūdens pasauli. Bērni atnesa grāmatas, rotaļlietas, pašu gatavotas zivis. Nedēļas laikā rotaļnodarbībās bērni veidoja, aplicēja, zīmēja dažādas zivis. Pārrunājām drošības noteikumus pie ūdens. Bērni dalījās pieredzē.
No Pasaciņas uz ezeru devāmies pa Cieceres dabas taku. Vērojām kokus, augus, dzīvniekus, upi, tās pietekas un dabas krāšņumu rudenī. Pie ezera gājām kustību rotaļās, apmeklējām pludmales rotaļu laukumiņu, cienājāmies piknika vietā ar vecāku sarūpētajiem cienastiem. Bērni dalījās savās pārdomās par redzēto pārgājienā, redzēto attēloja zīmējumos. Nedēļas izskaņā bērni piedalījās muzikālajā pasākumā “Rudens svētki.” Ar īpašu izdomu vecāki kopā ar bērniem sagatavoja maskas – zivis. Ar prieku parādījām maskas citas grupas bērniem muzikālajā pasākumā.Visas nedēļas garumā bērni bija ļoti ieinteresēti, atsaucīgi, labprāt iesaistījās visos pasākumos.
Esam priecīgas, ka mūsu grupas bērni ir draudzīgi, izpalīdzīgi un zinātkāri (foto galerijā).

Grupas “Kamenīte” skolotājas Gunita un  Vita