Drošības pasākumi, lai novērstu iespējamu Covid-19 vīrusa izplatību

Saldus PII „Pasaciņa” turpina strādāt.

Sākot ar 2020.gada 13.martu apmeklējot izglītības iestādi vecāki paraksta apliecinājumu, ka bērns, ģimene un ģimenei tuvie cilvēki nav apmeklējuši "Covid-19" skartās valstis vai teritorijas, kā arī nav bijis kontaktā ar "Covid-19" saslimušajiem vai kontaktpersonām.

Kam pievērst īpašu uzmanību:

  •  Nevest bērnu uz izglītības iestādi ar saslimšanas pazīmēm: kakla sāpes, sauss klepus, apsārtušas acis, paaugstināta ķermeņa temperatūra (virs 370).
  •  Bieži mazgāsim rokas.
  • Ziņot iestādei un nevest bērnu uz izglītības iestādi, ja bijusi saskarsme ar personu, kas iebraukusi no vīrusa skartajām valstīm 14 dienas, atgriežoties iestādē jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa.

Aicinām apmeklētājus būt atbildīgiem un ierasties klātienē iestādē tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Ja Jūs, Jūsu ģimene, citi tuvie cilvēki ir apmeklējuši „Covid-19” skartās valstis vai bijuši kontaktā ar saslimušajiem, lūdzu, atlikt apmeklējumu klātienē uz vēlāku laiku, bet sev svarīgo informāciju noskaidrot attālināti, zvanot pa telefonu 25479832 vai 63825509 vai rakstot uz e-pastu pasacina@saldus.lv

Paldies par sapratni. Saldus PII „Pasaciņa” vadītāja


Patriotu nedēļa Saldus PII “Pasaciņa” 11.11. – 15.11.

Tava Latvija, mana Latvija, mūsu Latvija, šogad jau 101 gads. Pasaciņas bērni sprieda – tas ir daudz vai maz: kādam daudz, bet kāds domā, ka tomēr tas ir maz. Bet tam jau nav nozīmes, galvenais, ka mēs lepojamies ar mūsu Latviju. Tāpēc Pasaciņa novembra vienu nedēļu nosauca par patriotu nedēļu, kurā klausījāmies Latvijā, vērojām Latviju un lepojāmies ar to. Un ne tikai bērni, bet arī vecāki piedalījās šajā patriotu nedēļā; kāds kopā ar bērnu aizdedza svecīti Latvijas kontūrā, kāds nāca vērot bērna uzstāšanos, kāds klausījās, ko bērns mājās stāsta par Latviju.
Patriotu nedēļu atklāja grupas “Kamenīte” un “Vāverēns” bērni. Bērni bija uzzinājuši, kā skan Latvija un vēlējās to pastāstīt cietiem Pasaciņas bērniem. Caur rotaļām, dziesmām un dzejoļiem uzzinājām, kā Latvijā skan vējš, koku zari, čiekuri, akmentiņi un citas brīnumlietas, kuras var atrast Latvijā. Ir tikai jāprot ieklausīties visā, kas skan apkārt. Ar Latvijā atrastajām brīnumlietiņām var izspēlēt ritmu kādai latviešu tautasdziesmai, lai būtu iespaidīgāks orķestris, tika izmantoti arī citi mūzikas instrumenti. Prieks par skolotājām, kas tik labi prot bērnus rosināt vērot savu dzimteni, kas mudina ieklausīties Latvijas skaņās, kas veicina bērnos lepnumu par savu valsti.
Trešdienā grupas “Sarkangalvīte”, “Bitīte Maija” un “Mārītes” bērni ar dziesmām, dejām un rotaļām pastāstīja, kas dzīvo manā Latvijā? Bērni Aurēlijas tantei no Sidnejas (skolotāja Vaira) ar lepnumu stāstīja, ka Latvijā ir 4 gadalaiki, viens par otru skaistāki, dažādi dzīvnieciņi un protams arī mēs - latvieši. “Sarkangalvītes” grupas bērni lepojās ar mazo Latviju, kas reizēm ir arī liela, salīdzinot ar mazo dārziņu, bet savukārt dārziņš reizēm ir ļoti liels, ja jāsalīdzina ar mazajiem bērniem, kas tajā rotaļājas. Tad vēl trešdienā 5-7 gadīgie bērni varēja iepazīties ar zemessargu pienākumiem, viņu ekipējumu. Un lielākais gandarījums bija to visu “iemēģināt”: pielaikot zābakus, uzlikt galvā visdažādākās cepures, iegulties guļammaisā u.tml.
Piektdienā Latvijas patriotu nedēļas noslēguma pasākums par godu valsts 101. gadadienai. Grupas “Vinnijs Pūks” bērni iepazīstināja ar pilsētu Saldu skatoties uz to no baloža lidojuma. Skolotājas Kristiāna un Skaidrīte teātra izrādi papildināja ar modernajām tehnoloģijām, kur varēja ekrānā vērot Saldus pilsētu: tās ievērojamākās celtnes. Bērni ar lepnumu stāstīja par savu pilsētu Saldu, jo Saldus taču ir daļiņa no mūsu Latvijas, tāpat kā mēs visi: gan lieli, gan mazi lepojamies ar savu valsti. Esam lepni ka dzīvojam Latvijas saldākajā pilsētā Saldus (foto galerijā).
Pasākuma noslēgumā iestādes vadītāja pasniedza darbiniekiem Iestādes atzinības rakstus par godprātīgu un apzinīgu darbu, par pozitīvo attieksmi pret bērniem un darbiniekiem. Atzinības rakstus pasniedza skolotājām Evitai Madžulei un Lāsmai Ļutkus, skolotāju palīdzēm Gitai Strikauskai un Nijolei Kirstukai, apkopējai Svetlanai Ķempelei un lietvedei Litai Vozkovai.
Paldies skolotājām par patriotisko noskaņu, kuru radīja bērniem un iestādes darbiniekiem!
Paldies vecākiem un bērniem, kuri kopīgi aizdedza svecītes Latvijas kontūrā!
Paldies bērniem un visiem darbiniekiem, kuri ar lepnumu stāstīja vai klausījās visos pasākumos, kas veltīti Latvijai!
Paldies mūzikas skolotājām, kuras plānojot dažādos pasākumus, strādājot kopā ar grupu skolotājām, parādīja Latvijas unikalitāti, ar kuru ikviens Latvijas iedzīvotājs var lepoties.

Vadītājas vietniece izglītības jomā Gita Roze


Mārtiņdiena Pasaciņā – 08.11.2019.

Piektdienas rītā bērni ar baltām mārtiņrozēm un mājās gatavotu cienastu devās uz dārziņu. No rīta visās grupās tika klāts balts galdauts, baltas mārtiņroze vāzē un cienasts. Mārtiņi  iezīmē rudens darbu beigas un ziemas sākumu. Skolotājas grupā kopā ar bērniem skaitīja tautasdziesmas, vēroja laikapstākļus un salīdzināja tos ar ticējumiem. Un tad posās lielajam pasākumam, kurš šoreiz notika laukā.

Tirgus placī bērni varēja iepirkties ar pašu gatavotu naudu, vai tautasdziesmu vai tikai ar burvju vārdiņiem “Lūdzu” un “Paldies”. Pārdevēju lomās iejutās skolotāju palīgi. Liels prieks bija par bērnu iepirkšanos, jo šoreiz tirgoja tikai bērnu pašu gatavotās lietas: gailīši, gleznu rāmīši, maskas un citas lietas. Bērni nāca uz tirgu ar pašu rotātajām tirgus somām.

Kur Mārtiņi, tur protams lustīga dancošana: mūzikas skolotājas rotaļu placī kopā ar lielajām ķekatām aicināja lielus un mazus uz lustīgu sadancošanu. Kamēr citi vizinās zirga pajūgā, citi iet rotaļās. Tad vēl kāda tirgotāja aicina savu preci apskatīt. Viss pasākums lustīgs un priecīgs. Liels prieks visiem par zirga pajūgu. Ja vecāks vēl no rīta šaubījās, vai tik bērns brauks, jo baidās, tad vakarā skolotājas jau teica, ka visi ir braukuši un gribējuši vēl.
Paldies jautrajām saimniecēm (mūzikas skolotājām Indrai un Dinai) par ideju, veiksmīgi saplānotu pasākumu un daudzveidīgajām rotaļām, paldies lielajām ķekatām Gailītim (sporta skolotājai Kristai), Vistiņai (logopēdei Egitai) un Kaziņai (logopēdei Elīnai) par lustīgu izdancināšanu! (Foto galerijā)

Paldies visiem “Mārtiņbērniem”, kuri ieradās svētkos!

Vadītājas vietniece izglītības jomā Gita Roze

Ģimenes dienas pasākums

10.maijā Sarkangalvītes grupas bērni kopā ar audzinātājām, auklīti un vecākiem devās ekskursijā uz strausu fermu "Nornieki". Iesākumā bērni tik iepazīstināti ar fermā dzīvojošajām kazām un strausiem.
Turpinājumā vecākiem tika uzdots sagatavoties piknikam, kamēr bērni darbojās radošajā darbnīcā, veidojot pārsteigumu vecākiem - rotas no strausu spalvām.
Pēc radošās darbnīcas bērni kopā ar audzinātājām bija sarūpējuši vecākiem dažādus priekšnesumus. Tika dejotas dejas, dziedātas dziesmas un spēlēts leļļu teātris.
Pēc priekšnesuma ieturējām kopīgas pusdienas. Šī ekskursija bija lieliska iespēja vecākiem būt kopā ar bērniem un audzinātājām brīvā nepiespiestā atmosfērā. Arī bērniem pasākums patika - bija daudz jaunu iespaidu un plašums, kur izskrieties svaigā gaisā. Laiks bija rūpīgi saplānots, lai paspētu parādīt priekšnesumus, darboties radošajā darbnīcā, bet tajā pašā laikā, lai neviens nebūtu noguris un visiem būtu interesanti (foto galerijā).
Liels paldies audzinātājām un auklītei par lielisko dienu, par iespēju kopā būt! 

Grupas “Sarkangalvīte” māmiņa Ilze Birziņa