Mārtiņdiena Pasaciņā – 08.11.2019.

Piektdienas rītā bērni ar baltām mārtiņrozēm un mājās gatavotu cienastu devās uz dārziņu. No rīta visās grupās tika klāts balts galdauts, baltas mārtiņroze vāzē un cienasts. Mārtiņi  iezīmē rudens darbu beigas un ziemas sākumu. Skolotājas grupā kopā ar bērniem skaitīja tautasdziesmas, vēroja laikapstākļus un salīdzināja tos ar ticējumiem. Un tad posās lielajam pasākumam, kurš šoreiz notika laukā.

Tirgus placī bērni varēja iepirkties ar pašu gatavotu naudu, vai tautasdziesmu vai tikai ar burvju vārdiņiem “Lūdzu” un “Paldies”. Pārdevēju lomās iejutās skolotāju palīgi. Liels prieks bija par bērnu iepirkšanos, jo šoreiz tirgoja tikai bērnu pašu gatavotās lietas: gailīši, gleznu rāmīši, maskas un citas lietas. Bērni nāca uz tirgu ar pašu rotātajām tirgus somām.

Kur Mārtiņi, tur protams lustīga dancošana: mūzikas skolotājas rotaļu placī kopā ar lielajām ķekatām aicināja lielus un mazus uz lustīgu sadancošanu. Kamēr citi vizinās zirga pajūgā, citi iet rotaļās. Tad vēl kāda tirgotāja aicina savu preci apskatīt. Viss pasākums lustīgs un priecīgs. Liels prieks visiem par zirga pajūgu. Ja vecāks vēl no rīta šaubījās, vai tik bērns brauks, jo baidās, tad vakarā skolotājas jau teica, ka visi ir braukuši un gribējuši vēl.
Paldies jautrajām saimniecēm (mūzikas skolotājām Indrai un Dinai) par ideju, veiksmīgi saplānotu pasākumu un daudzveidīgajām rotaļām, paldies lielajām ķekatām Gailītim (sporta skolotājai Kristai), Vistiņai (logopēdei Egitai) un Kaziņai (logopēdei Elīnai) par lustīgu izdancināšanu! (Foto galerijā)

Paldies visiem “Mārtiņbērniem”, kuri ieradās svētkos!

Vadītājas vietniece izglītības jomā Gita Roze

Ģimenes dienas pasākums

10.maijā Sarkangalvītes grupas bērni kopā ar audzinātājām, auklīti un vecākiem devās ekskursijā uz strausu fermu "Nornieki". Iesākumā bērni tik iepazīstināti ar fermā dzīvojošajām kazām un strausiem.
Turpinājumā vecākiem tika uzdots sagatavoties piknikam, kamēr bērni darbojās radošajā darbnīcā, veidojot pārsteigumu vecākiem - rotas no strausu spalvām.
Pēc radošās darbnīcas bērni kopā ar audzinātājām bija sarūpējuši vecākiem dažādus priekšnesumus. Tika dejotas dejas, dziedātas dziesmas un spēlēts leļļu teātris.
Pēc priekšnesuma ieturējām kopīgas pusdienas. Šī ekskursija bija lieliska iespēja vecākiem būt kopā ar bērniem un audzinātājām brīvā nepiespiestā atmosfērā. Arī bērniem pasākums patika - bija daudz jaunu iespaidu un plašums, kur izskrieties svaigā gaisā. Laiks bija rūpīgi saplānots, lai paspētu parādīt priekšnesumus, darboties radošajā darbnīcā, bet tajā pašā laikā, lai neviens nebūtu noguris un visiem būtu interesanti (foto galerijā).
Liels paldies audzinātājām un auklītei par lielisko dienu, par iespēju kopā būt! 

Grupas “Sarkangalvīte” māmiņa Ilze Birziņa


Atvērto durvju diena vecākiem

2019. gada 5. martā grupā “Kamenīte” notika atvērto durvju diena vecākiem. Tajā piedalījās bērni, grupas skolotājas, skolotāju palīgs Biruta, mūzikas skolotāja Dina un atsaucīgie vecāki. Vecāki nāca vērot savu bērnu darbībā, kā strādā grupas skolotājas un sadarbojas grupas kolektīvs.
Visi kopā gājām rotaļās, dziedājām, dejojām, darbojāmies radošajos centros. Vecāki ieinteresēti līdzdarbojās.  Redzot savus bērnus darbojoties un sadarbojoties, vecākiem rodas priekšstats par bērna dienas ritmu bērnudārzā. Vecākiem bija prieks par bērnu aktivitāti, audzinātāju atsaucību. Vecāku ieteikums – vecākiem aktīvāk izmantot iespēju pavērot savu bērnu ikdienas darbībā, līdzdarbojoties kopā ar viņiem (foto skatīt galerijā).

 Paldies vecākiem, kuri apmeklēja grupas “Kamenīte” atvērto durvju dienu.

  Grupas skolotājas Vita un Gunita


Noslēdzies PII ,,Pasaciņa” projekts ,,Izzini savu pilsētu, lepojies ar to!”

Pašā skaistākajā un mums visiem nozīmīgākajā laikā – Latvijas simtās dzimšanas dienas plaukumā – noslēdzies  Saldus PII "Pasaciņa" īstenotais Izglītības pārvaldes ,,Īstenojam ideju” projekts "Izzini savu pilsētu, lepojies ar to!" 
Projekta mērķis bija veicināt 6-7 gadus vecu bērnu izpratnes veidošanos par piederību Saldus novadam, iepazīstoties ar senām un mūsdienīgām celtnēm un jaunās paaudzes patriotiem - jaunsargiem, radoši darbojoties dažādās aktivitātēs, nostiprinot zināšanas patstāvīgi būvējot celtnes no dažādiem celtniecības materiāliem.
Ar prieku un lepnumu varam teikt, ka projekta ietvaros PII "Pasaciņa" grupas "Pūcēns" 
bērni var lepoties ar savām iegūtajām zināšanām. Bērni iesaistījās dažādos tematiskos pasākumos. 
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā bērniem tika paplašināts priekšstats par Saldus novada vēsturisko attīstību. Pēcpusdienā grupas “Zirnīši” bērniem pastāstīja par redzēto muzejā, parādīja foto, rosināja apskatīt muzeju. Pēc sarunām visi bērni cēla no celtniecības materiāliem dažādas vēsturiskas vietas.
Saldus pamatskolā iepazinās ar pirmo skolu Saldus novadā. Bērni skatījās video par skolas vēsturi, aplūkoja skolas vēsturiskās vietas, nostiprināja zināšanas par kultūrvēsturisko objektu. Grupas “Zirnīši” bērnus iepazīstināja ar uzzināto un redzēto. Praktiski būvēja pamatskolu.
Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā uzzināja par baznīcas vēsturi un baznīcas interjeru. Bērniem bija iespēja uzkāpt dievnama tornī un apskatīt savu pilsētu no torņa.
Saldus mākslas un mūzikas skolā iepazinās ar skolas uzbūvi, par piedāvātajiem pulciņiem, kā arī praktiski iejutās dažādās mūzikas klasēs Par spilgtākajiem iespaidiem pastāstīja grupas ‘Zirnīši” bērniem.
Tematiskā pasākumā - koncertā: “Es mīlu Saldu”: piedalījās Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas jaunsargi un PII ,,Pasaciņa” 4-7 g.v.b. Jaunsargi demonstrēja ierindas mācību, savu ekipējumu un dziedāja dziesmas. Grupas “Pūcēns” bērni rādīja savus priekšnesumus. Šis pasākums bērniem deva  patriotisku, emocionālu gandarījumu un  īpašu prieku par jaunsargiem.
Tematiskā pasākumā: ,,Esmu aktīvs saldenieks” rādīja vecākiem prezentāciju par Saldus novada objektiem, kuri tika apskatīti kopīgi ar bērniem. Klātesošie tika iepazīstināti ar pulciņiem, kurus apmeklē bērni. Notika viktorīna vecākiem par Saldu pēc iepriekš prezentētā materiāla, bērnu priekšnesumi un praktiskā darbošanās kopā ar vecākiem. Patīkami bija vērot vecāku atsaucību un līdzdarbošanos pasākuma laikā (skatīt galerijā).
Projekta īstenošanas rezultātā tika iegādāti didaktiskie materiāli - mīkstie koka imitācijas kluči, VARIS konstruktors un spilgti veselībai nekaitīgi kluči.
Paldies Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektam ,,Īstenojam ideju”  par finansiālu atbalstu.
Paldies par atsaucību un radošu darbošanos projekta ietvaros PII „Pasaciņa” kolektīvam, vecākiem un bērniem!

Projekta vadītāja Daiga Kārkliņa